Motyw buntuBunt to jedna z postaw, jaką człowiek może przyjąć wobec otaczającej go rzeczywistości. Postawę tą charakteryzuje sprzeciw, niezgoda na pewne zjawiska czy działania określonych osób. Z buntem wiąże się chęć wprowadzenia zmian. Bunt może mieć różne przyczyny i przybierać zróżnicowane formy. Można się buntować przeciwko Bogu, niesprawiedliwej władzy, czy obecnemu w świecie złu. Swój sprzeciw można wyrażać w sposób pokojowy lub przy użyciu siły, tak jak czynili to uczestnicy wielu znanych z historii rewolucji. W literaturze bunt często wykorzystywany jest aby wyrazić swój protest przeciwko określonemu zjawisku. W literaturze polskiej motyw buntu najczęściej wykorzystywany był w czasach zaborów i wiązał się z niemożnością pogodzenia się pisarzy z faktem utraty ojczyzny.

Zamów wzór prezentacji:

(Pisany specjalnie dla ciebie za 199zł brutto)

Imię lub ksywa:
Twój adres email:
Temat Twojej pracy maturalnej:
Zabezpieczenie antyspamerskie, wpisz poniżej słowo: zamawiam


Lista gotowych prezentacji za 49,20 zł:


Opracowania darmowe

prezentacje maturalne