Starożytność - omówienie epokiStarożytność lub inaczej antyk (od łacińskiego antiquus – dawny) to najstarsza epoka literacka. Dokładne ramy czasowe tej epoki nie są określone. Za jej początek uznajemy powstanie cywilizacji opartej na przekazie pisemnym - cywilizacja Sumeru. Z punktu wdzenia literatury interesują nas cywilizacje: grecka i rzymska.

Najczęściej starożytność dzielimy na cztery okresy:

1.Przedklasyczny około IX-VI w. p.n.e.
2.Klasyczny V-IV w. p.n.e.
3.Hellenistyczny IV-I w. p.n.e.
4.Rzymski I w. p.n.e.- V w. n.e.

Najsłynniejszymi dziełami epoki są eposy przypisywane Homerowi - "Iliada" oraz "Odyseja". Homer, żyjący w VIII wieku p.n.e., nie był jednak ich autorem, spisał jedynie historie przekazywane w kulturze z pokolenia na pokolenie. Drugim wielkim twórcą tego okresu był Hezjod, żyjący około VII roku p.n.e. Wprowadził on nowe gatunki eposu: kosmologiczny i genealogiczny.

Sczególnym dorobkiem starożytnych greków była myśl filozoficzna. Do najsłynniejszych myślicieli należą:

Tales z Miletu
Pochodził ze szkoły filozofów przyrody. Stworzył pierwszą teorię powstania świata, jego zdaniem powstał on z wody, która to jest podstawową substancję wszystkich rzeczy.

Pitagoras Matematyk i filozof w jednej osobie. Głosił teorię wędrówki dusz zbliżoną do teorii reinkarnacji wyznawanej na dalekim wcshodzie. Jako matematyk twierdził, że światem rządzą liczby.

Heraklit z Efezu
Twórca słynnego stwierdzenia panta rhei = wszystko płynie. Twierdził, że świat powstał z ognia.

Demokryt z Abdery
Twierdził, że świat składa sie z małych cząstek materii – atomów.

Sokrates
Według wielu, najwybitniejszy filozof grecki. Obszarem jego zainteresowań był człowiek. Twórca filozofii etyczno-moralnej. Za swoje nauczanie został skazany na śmierć. Będąc wierny swym poglądom nie skorzystał z możliwości ucieczki, zginał wypijając truciznę z cykuty.Niestety nie spisywał swych mysli, stad jego poglądy znamy z dziel jego uczniów.

Platon
Uczeń Sokratesa. Rozwinął jego nauki, tworząc specyficzny system filozoficzny, według którego świat dzieli się na świat doskonały - świat idei oraz świat ziemski. Do czasu dzisiejszego zachowało się wiele jego dzieł, stąd często uznawany jest za najważniejszego myśliciela starożytości.

Arystoteles
Uczeń Platona, nauczyciel Aleksandra Wielkiego. W swych rozważaniach filozoficznych opierał się głónie na empiryźmie.

Zamów wzór prezentacji:

(Pisany specjalnie dla ciebie za 199zł brutto)

Imię lub ksywa:
Twój adres email:
Temat Twojej pracy maturalnej:
Zabezpieczenie antyspamerskie, wpisz poniżej słowo: zamawiam


Lista gotowych prezentacji za 49,20 zł:


Opracowania darmowe

prezentacje maturalne